TTA Tax Advisory

Belastingrisico's HELDER EN onder controle
Contact

Dienstverlening

Onze focus is belastingen helder maken. Begrijpen wat er fiscaal aan de hand is en wat je kan (of moet) doen. Voor multinationals, grote Nederlandse bedrijven en alle andere bedrijven die de waarde kennen van academisch belastingadvies en aangiften. We acteren en reageren altijd snel en gaan door totdat de hele situatie duidelijk is. En blijft. Wat de casus ook is.

Helder maken doen we vooral voor de vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. Internationaal en nationaal.

Vennootschapsbelasting

Voor de vennootschapsbelasting geven we advies, maken we aangiften en stellen we belastingberekeningen met toelichting voor de jaarrekening op. Nationaal en internationaal.

Verder verzorgen we andere complianceverplichtingen als Masterfiles en local files, Country by Country reporting en Pillar 2 berekeningen en aangiften.

Bij overnames verrichten we due diligence onderzoeken. Daarbij komen onze ervaringen als inspecteur bij belastingdienst/Grote ondernemingen goed van pas.

Voor toekomstige wetgeving informeren we onze cliënten actief over de gevolgen en adviseren we over de aanpassingen die nodig zijn.

“Belastingen worden steeds complexer. Dan is helder overzicht voor de CFO, controller of tax director onmisbaar.”
“Omzetbelasting en loonheffingen moeten altijd op tijd worden betaald én aangegeven. Anders komen boetes direct om de hoek kijken.”

Omzetbelasting

Ook voor omzetbelasting geven we advies en betrekken we voor grensoverschrijdende transacties en diensten ons buitenlands netwerk.

Daarnaast adviseren we tijdens boekenonderzoeken en due diligence trajecten.

Naast advies verzorgen we periodieke aangiften omzetbelasting en ICP.

Loonheffingen

Voor loonheffingen geven we advies over alles wat met werknemers te maken heeft. Reiskosten, werkkostenregeling, exit regelingen, managementparticipaties of andere zaken die kunnen worden gezien als loon. En toetsen we de contracten met ZZP-ers.

Ook bij boekenonderzoeken en due diligence trajecten adviseren we over loonheffingen.

Voor aangiften inkomstenbelasting van werknemers werken we samen met onze collega’s van TTA tax ventures BV.

Andere belastingen

Voor de energiebelasting, WOZ, douanezaken en andere belastingen, werken we nauw samen met ons vaste netwerk van externe specialisten.

Ons kantoor

TTA tax advisory BV is in 2004 opgericht. Vanaf de oprichting ligt onze focus op belastingen voor multinationals en grote Nederlandse bedrijven. Of bedrijven die daar naartoe willen groeien.

We hebben een eigen visie ontwikkeld, die vanuit de grote lijnen in de details van belastingregelgeving terecht komt. Zonder zaken uit het oog te verliezen. Zo stellen we onze belastingberekeningen en aangiften op vanuit de geconsolideerd perspectief en maken we altijd een inschatting van het geldelijke belang. Dat van nu en in de toekomst.

Ons kantoor kent een warme, sociale en positieve cultuur die graag verbindt: onderling, met cliënten en met leveranciers en andere zakelijke contacten.

Cliënten

Onze cliënten zijn in hun eigen vakgebied professioneel, van hoge kwaliteit en gericht op samenwerking. Wij zijn actief in uiteenlopende branches: energiesector, maritieme sector, zakelijke dienstverlening, retail non food, logistiek en media & entertainment. Daardoor is ons fiscale blikveld zeer breed en hebben we goed zicht op het werken met de belastingdienst.

We noemen hier geen namen, maar we verzekeren u dat we veel bekende namen als cliënt hebben. Velen al jarenlang.

Ons team

Ons team bestaat uit zeer ervaren fiscalisten en zeer ervaren ondersteuning die al vele jaren met veel plezier met elkaar samenwerken vanuit ons kantoor in Baarn.

TTA tax advisory B.V. is erkend door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Dat betekent dat iedere TTA tax advisory fiscalist elk jaar minimaal 3 dagen PE cursussen volgt om het fiscale vak op peil te houden en zich er verder in te verdiepen.