TTA Tax Advisory

Belastingrisico's onder controle
Lees meerContact

Doe de
belastingrisico-scan

Dienstverlening

Onze focus is belastingrisico’s: in één opslag zien welke risico’s er zijn en wat je eraan kan doen. We inventariseren, ruimen op en gaan net zo lang door totdat alle risico’s in beeld én onder controle zijn. En in de toekomst blijven.

Vennootschapsbelasting

Voor vennootschapsbelasting (vpb) bestaat onze dienstverlening uit:

 1. Risico-overzichten: Alle risico’s beschreven in heldere taal met bedragen, gespecificeerd in duidelijke bijlagen.
 2. Belastingposities in de jaarrekening: Wij maken alle berekeningen en teksten voor de belastingpositie in de jaarrekening: latenties, lopende belastingen en de effectieve belastingdruk.
 3. Aangiften vennootschapsbelasting: Deze geven – naast de aangifte zelf – helder zicht op alle risico’s en de cijfers die daarmee gemoeid zijn. Daarbij werken we met onze eigen methode: de Mastersheet met uitgebreide toelichting in woorden.
 4. Advisering: Van hoe om te gaan met bestaande risico’s tot structurering bij wetswijzigingen of overnames.
 5. Actief informeren bij vpb-ontwikkelingen.

Belastingen zijn de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Dit maakt belastingen een diffuus onderwerp voor de controller, wat risico’s oplevert die grote gevolgen kunnen hebben. Maak daarom belastingrisico’s inzichtelijk en beheersbaar.

“Voor loonheffingen en omzetbelasting moeten aangiften én betaling zelf en op tijd worden gedaan. Gebeurt dat niet, dan komen boetes meteen om de hoek kijken. Als dat vaker gebeurt, worden boetes opgelegd of kunnen zelfs aanmaningen, dwangbevelen en mogelijk een controle volgen.

Omzetbelasting

Onze dienstverlening voor de omzetbelasting (btw) bestaat uit:

 1. Periodieke risicoscans als onderdeel van uw Tax Control Framework. Door de toenemende internationale handel, automatisering en snel veranderende btw-regels, zijn periodieke risicoscans voor elke onderneming een absolute must.
 2. Actief informeren over btw-ontwikkelingen. Naar keuze is dit een algemeen overzicht of toegespitst op de onderneming.
 3. Verzorgen van de periodieke aangifte of teruggaaf. Dit doen we in samenwerking met zakenpartners die gespecialiseerd zijn in het aangifteproces met de Nederlandse en buitenlandse belastingdiensten.

Andere belastingen

Voor loonheffingen, energiebelasting, WOZ, douanezaken en andere belastingen, werken we nauw samen met ons vaste netwerk van externe specialisten.

Due diligence onderzoeken

Onze dienstverlening bij fusies, overnames en herstructureringen bestaat uit:

 1. Onderzoek naar belastingrisico’s en heldere rapportage. We geven een overzicht van de risico’s en adviseren over de tekst over belastingen in de verkoopovereenkomst.
 2. Advisering over structuur na de overname of herstructurering.
 3. Advisering over managementparticipaties.

Ons kantoor

TTA Tax Advisory is in 2004 opgericht door Margreet Teuben. Als inspecteur en later adviseur zag zij regelmatig belastingrisico’s waarbij meer aandacht vooraf tot veel lagere kosten had geleid en lange, tijdrovende discussies met de belastingdienst had voorkomen.

Vanaf de oprichting ligt onze focus op belastingrisico’s van grote en groeiende ondernemingen. Daardoor hebben we onze eigen visie en verslaglegging verder ontwikkeld en maken we belastingberekeningen en aangiften met onze Mastersheet-methode. Ideaal voor ondernemingen die zicht op hun belastingrisico’s (terug) willen hebben; zicht dat door de verdergaande digitalisering vaak is verslechterd.

Ons kantoor kent een warme, sociale cultuur en door onze korte lijnen en snel reageren, is snel handelen altijd mogelijk.

Cliënten

Grote en groeiende ondernemingen met focus op belastingrisico’s

Onze focus en die van onze cliënten ligt op belastingrisico’s. Daardoor zijn wij actief in uiteenlopende branches: energiesector, maritieme sector, zakelijke dienstverlening, retail non food, logistiek en media & entertainment. Hierdoor hebben we een breed blikveld op belastingrisico’s en hoe de belastingdienst hier tegenaan kijkt.

Omdat we zorgvuldig en vertrouwelijk met onze cliënten omgaan, kiezen we ervoor om hier geen namen te noemen. In een later stadium van contact is dat altijd mogelijk.  

Ons team

Ons team bestaat nu uit 3 fiscalisten op ons kantoor in Baarn: Margreet, Dilleke en Mireille, en backoffice manager Ellen die alle niet-fiscale zaken regelt. Verder werken we samen met oud-collega’s van de belastingdienst, EY en TTA Tax Advisory die elk hun eigen fiscaal-inhoudelijke expertise hebben. Vaak al jaren lang.

Vanaf 2022 breiden we verder uit en hebben we ieder jaar plaats voor een startende fiscaal jurist en een startende fiscaal econoom die onze focus op belastingrisico’s van grote ondernemingen en een gestaag groeiend kantoor, uitdagend vinden om in te werken.